NŐI KINCSEK MESETRÉNING

Milyen módszer szolgálja legjobban a célodat?

A tréningjeink formája az önismeret fejlesztő kiscsoport, mert az általad megfogalmazott elváráshoz és a szükséges változáshoz ez a módszer a leghatékonyabb és így szolgálja legjobban a valódi mély belső átalakulást.

A csoportmunkában két alapvető módszer együttese jelenik meg: a saját élményen alapuló szabad intrakció és a pszichodramatikus játék.

A tréning-módszer sajátossága, hogy az ismeretek átadása mellett nagy hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre és az attitűdök formálására.

Milyen sajátosságok jellemzik a speciálisan kifejlesztett tréning módszertanát?

Három elemre épül:

A csoportok módszertana azért is egyedi, mert egyszerre ad elméleti ismereteket és egyszerre teszi lehetővé a saját élmények megszerzését is.

Mi történik egy-egy alkalommal?

  • Minden egyes program elméleti vázzal rendelkezik.
  • Kifejezetten az adott témához hozunk egy-egy mesét.
  • A mese felolvasása után a résztvevők szabad asszociációja következik.
  • A mese és a hozott történetek alapján együtt döntjük el, hogy mi kerül a színpadra.
  • A pszichodramatikus elemek felhasználásával folytatódik a csoport.
  • A felszínre kerül gondolatok és érzések megbeszélése adja az útravalót.

Egy az adott témához köthető mese és a résztvevők által hozott történetek együttesen alakítják a feldolgozásra kerülő történetet.

A szabad-interakció lehetővé teszi a képzetek szabad áramlását, az „itt és most” kerül megfogalmazásra.

Miért a magyar mesék

A saját élmény csoportban egy-egy magyar mese feldolgozásán keresztül megismerjük a női létben fellelhető archaikus elemeket, melyeket saját kulturális hagyományaink hordoznak. Az archaikus jellemzők egyaránt beépültek a viselkedésünkbe és a kommunikációnkba. A mesék olvasása assziciációkat indít meg és felgyorsítja a megnyílást a csoportban, mely a közös munka alapja.

Miért a pszichodramatikus elemek?

A pszichodráma során ugyanazt a történetet, helyzetet többféle szereposztásban és módon játsszák el a csoport résztvevői, ezáltal lehetővé válik a saját élmény megszerzése, a többféle magatartás és viselkedés mód megismerése segíti az objektívebb megítélését a saját viselkedésnek. A különböző megoldásokban felismerhetők lesznek az egyénre jellemző magatartás- és viselkedésminták, kommunikációs sajátosságok.

A pszicho-dramatikus elemek segítik a saját életesemények tudatosítását. A szerepjátékok során a másokkal való interakciók és visszajelzések a pszichés fejlődés fontos lépcsői.

Az alkalmazott dramatikus elemek segítik az aktivizálódást a csoportban, felgyorsítják az együttműködés kialakulását a csoporttagok között.

Mások szerepjátéka során megtörténik a spontán érzelmi azonosulás, rejtett érzések és gondolatok is felszínre kerülnek, amelyek tudatosítása a személyiség fejlődés alapja.

A saját szerepjátékok alatt közelebb kerülhetsz önmagadhoz.

Mit nyújt Neked a módszer?

A csoportfolyamatoknak köszönhetően befogadóbbá és tudatosabbá válsz, a választott dramatikus módszernek köszönhetően pedig nemcsak formai mintákat sajátíthatsz el, hanem a teljes személyiségedben következik be pozitív átalakulás.

A kis létszámú csoportoknak köszönhetően lehetőség van a tanultak készség szintű begyakorlására és az intim légkör segíti a valóban mély belső változást.

A korszerű tanuláselméleti ismeretek is azt támasztják alá, hogy játékos, saját élményen alapuló tanulás a leghatékonyabb, a dramatikus feldolgozásnak köszönhetően pedig, a NŐI KINCSEK mesetréning ezt magas szinten biztosítja.