Női Kincsek Mesetréning – pedagógus modul

A program háttere:

A mai társadalmunkban a nemi szerepek egyensúlyának megtalálása elsősorban a nők számára jelent feladatot, kinek nehézséget, kinek kihívást. A pedagógus pályán többségében nők dolgoznak. Napjainkban a velük szemben támasztott társadalmi és szülői elvárás megváltozott. A korábban működő modellek nem kielégítőek. A családból, korábbi iskolai tanulmányokból hozott minták gyakran nem adnak megfelelő alapot. Fontos a megváltozott elvárásoknak megfelelően új magatartás, kommunikációs és viselkedésminták elsajátítása.

A program üzenete:

A pedagógus életpálya a mindennapokban kihívás elé állítja a nőket, folyamatosan meg kell küzdeni a szerepek összeegyeztetéséért. A nő családi szerepei és a tanár szerep nem ellentétei, hanem fontos kiegészítői egymásnak. Az a pedagógus nő tudja az iskolában az oktató-nevelő feladatát magas szinten ellátni, aki tudatosítja magában a női szerepeit és megtalálja a választ saját életében.

A program célja:

Segíteni a női szerepek tudatos felismerését, a szerepek közötti helyes arány megtalálását. A hozott és a tanult minták mellett megérteni a saját felelősség fontosságát. A résztvevők a program során megismerjék azt a gondolkodásmódot, hogy eredményes és harmonikus életet élni az a nő tud, aki a helyén van, tudja, sőt érzi is ezt.

A program:

A Női Kincsek azok az értékek, melyeket - rendeltetése szerint - egy nő képvisel és közvetít a világban. A NŐI KINCSEK / első programok 2006/ programok szándéka, hogy a résztvevők felismerjék a női lélek sajátosságait és erejét, tudatosítsák lehetőségeiket és feladataikat. Meggyőződésünk, hogy az a nő lesz hiteles és eredményes, aki a saját nőiségében rejlő adottságokat tudja kiteljesíteni emberi kapcsolataiban, munkahelyén, családjában, társadalmi szerepvállalásaiban.

A program módszere:

A Női Kincsek speciálisan nőknek szóló program, mely egyedülálló módon ötvözi a magyar kulturális hagyomány (mese- és mondavilágunk) és a lélektan mai tudományos eredményeit. A saját élmény csoportban egy-egy magyar mese feldolgozásán keresztül közelebb kerülünk a női létben fellelhető archaikus elemekhez, melyeket saját kulturális hagyományaink hordoznak. A pszicho-dramatikus elemek segítik a saját életesemények tudatosítását. A szerepjátékok során a másokkal való interakciók és visszajelzések a pszichés fejlődés fontos lépcsői. A csoportfolyamatok empatikus légkörében a tanulási folyamat élményszerű. A csoportélmény megélése támogatás a családi életben ugyanúgy, mint az iskolai munkában.

A program tréning módszere:

A program formája: un. kiscsoportos sajátélmény tréning. Módszere: szabad-interakciós csoport, pszicho-dráma elemekkel. Az alkalmazott szabad interakció és pszicho-dráma elemek segítik a saját élmény alapú - ezáltal lényegesen hatékonyabb - tanulást. A módszer specifikus technikák alkalmazása szakirodalmi adatok alapján is az egyik leghatékonyabb tanulást teszik lehetővé.

A program eredménye:

A csoport speciális módszertana - szabaditerakció pszichodráma elemekkel - azzal a jelentőséggel bír, hogy egyszerre ad elméleti ismereteket és teszi lehetővé a saját élmények feldolgozását. A résztvevők a saját női szerepeiket tudatosítván, mélyebb önismeretre tesznek szert.

A szerepjátékoknak köszönhetően javul az együttműködő és kommunikációs készségük. Felismerik a stressz forrásait, megismerik a kezelés formáit, sőt begyakorolják a stressz kezelésmódjait, ezáltal a saját és tanítványaik stresszes élethelyzeteit is jobban kezelik. Csökken a különböző női szerep-elvárásokból fakadó belső feszültség, harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb életet élhetnek az iskolában és otthonukban egyaránt. A program hatására a kiégés elkerülhetővé válik a pedagógusnők számára. Megtanulják a többszörös szerepelvárásokat összeegyeztetni, sőt az egyiket a másik megerősítésére használják.

A tréninget elvégzett pedagógusok mintát adnak a kollégáiknak és a tanítványaiknak, hogyan lehet a szerepeket egyszerre gyakorolni, boldog-kiegyensúlyozott nőként, családanyaként és dolgozó nőként egyaránt. Az iskola életében harmonikusabb személyiségükkel példát mutatnak, a folyamatos fejlődésre és a változásra.

A MODUL A ’NŐI KINCSEK’ PROGRAM RÉSZE

A képzés időtartama: 3o óra 7 alkalommal 4 óra/ 2x 9o perc/ és egy alkalommal 2 óra
A képzés módszere: kiscsoportban 12-16 fő
A képzés vezetője: két tréner
Résztvevők: önkéntes alapon, motivált pedagógusok
A képzés díja: 800 000 forint/csoport /Áfával/