OPEN-SPACE

Az OPEN SPACE /NYITOTT TÉR / workshop kerete:

 • A program kidolgozói megfogalmazzák a nyitó kérdést, amelyet előbb együtt bontanak ki a résztvevők.
 • A rendezvény elején mindenki együtt van.
 • A nagycsoportban kezdődik a munka.
 • A közös munka eredményeként megfogalmazódnak az egyes megközelítési területek.
 • Nincs előre rögzített tematikája a beszélgetéseknek, azt a résztvevők személyes igényei határozzák meg és alakítják. Ez nagyfokú felelősséggel ruházza fel a résztvevőket, hiszen arról beszélgethetnek, amit ők valóban fontosnak tartanak.
 • Ekkor alakul ki a részletes munkaterv és ütemterv.
 • Úgynevezett piacteret alakítanak ki, hogy minden résztvevő kiválaszthassa azt a kiscsoportot, amelynek a munkájában szeretne részt venni, mert számára a legérdekesebb és/vagy legfontosabb.
 • Kiscsoportokban folyik tovább a munka.
 • A kiscsoportokban folyó munka kereteit, szabályait, tartalmát maguk a résztvevők határozzák meg.
 • A résztvevők maguk vezetik a beszélgetéseket, maguk hozzák a döntéseket és határozzák meg a prioritásokat.
 • Minden kiscsoportban rögzítik az elhangzottakat.
 • Az OPEN SPACE zárása újra nagycsoportban történik.
 • A résztvevők megosztják egymással gondolataikat.
 • Minden résztvevő magával viheti a legfontosabb gondolatokat rögzített formában.

A legfontosabb szabály a mobilitás joga, amely biztosítja a résztvevő számára, hogy ott vegyen részt a csoportmunkában, ahol mások és a saját maga számára is a leghasznosabban tudja azt tenni. Változtathatja a csoportot a részmunka folyamán.

Fontos lehetőség, hogy „aminek nincs vége, annak nincs vége”. Nem kell befejezni a beszélgetést, csak azért, mert véget ért a nap vagy a program. Ez a program is csak egy állomás a közösségépítés folyamatában. Folytatódhat tovább, ezzel válhat fenntarthatóvá a fejlesztés.

Az OPEN SPACE vezetője : open space szakember lehet, úgynevezett facilitátor.

A facilitátor szerepe:

 • Meghatározza a címet illetve a nyitó kérdést.
 • Felvázolja a módszer kereteit.
 • Ismerteti az alapelveket, szabályokat.
 • A kiscsoportokban történtek megosztását biztosítja.
 • Gondoskodik az eredmények rögzítéséről.
 • Megszervezi, hogy mindenki rögzített formában is megkapja a workshop összefoglalását.
 • Segíti, hogy a prioritások és a konkrét lépések megfogalmazásra kerüljenek.